Våra tjänster

  • El- och dataprojektering inom offentliga miljöer, industri och privata företag.
  • Utredningar, besiktningar, elmätningar, montagekontroll och kostnadskontroll.
  • Revisionsbesiktningar el.
  • Driftsättning och kontroll av elektriska anläggningar.
  • Projektledning inom el- och instrumentteknik.
  • Dokumentationsuppdrag i form av uppläggning och sammanställning av dokumentation för hela anläggningar.
  • Vi designar, beräknar och analyserar elektriska system med olika program.

Vi arbetar alltid efter ISO 9001