Referensobjekt

Administrationsbyggnader

NetOnNet, Göteborg
Nybyggnad av affär, kontor och lager.
Skanska AB

Polisflyget, Säve flygplats
Nybyggnad av hangar, kontor utbildningslokaler,
etc. för Polisens helikopterflyg i Göteborg
Skanska AB

Huvudkontor för Semcon AB
Nybyggnad av 6 vån. kontorshus på Lundbystrandskajen öster om Lindholmspiren, Norra Älvstranden i Göteborg. Totalyta ca 15 500 m2. Projektet utförs mot projektdatabas First Class, Arkitektkopia.
Norra Älvstranden Utveckling AB

Kontorshus för Sigma AB
Nybyggnad av 8 vån. kontorshus på Lindholmspiren, Norra Älvstranden i Göteborg. Totalyta ca 14 000 m2. Projektet utförs mot projektdatabas First Class, Arkitektkopia.
Norra Älvstranden Utveckling AB

World of Golf, Välen
Nybyggnad av träningscenter för golf i Västra Frölunda.
NCC AB

Tura Nord AB i Kungsbacka
Om- och tillbyggnad av kontorshus samt nybyggnad av buffertlager.
Activ El AB

Kajskjul 107
Ombyggnad av kajskjul till kontor och terminal för DFDS Seaways. Kajskjulet är beläget vid Götaälvbrons brofäste på Hisingen.
Elanalys Data AB

Konfektasken 15 i Alingsås
Ombyggnad av kontorshus för Alingsås socialförvaltning.
Activ El AB, Alingsås socialförvaltning

Carlanderska Villan i Lorensberg, Göteborg
Ombyggnad till kontor för Landshypotek samt 1-5 hyresgäster. Kontorsytan är ca 1100 m2.
Activ EL AB, Landshypotek

Hörsalsbyggnad för Länstyrelsen, 53:16 Kv. Residenset
Byggd tillsammans med ny ledningscentral, hopbyggd med Residenset.
Statens fastighetsverk

NIKE. Kontor och lager
Nybyggnad av kontor och lager för NIKE på Hisingen, Göteborg
Activ EL AB

Bostäder

Gårda Terrass, Göteborg
Nybyggnad av lägenheter 81 st. i två huskroppar i centrala Göteborg.
JM AB

Västra Sannegården kv 5
Nybyggnad av 135 lägenheter i 6 st huskroppar med garage.
JM AB

Amhult, Torslanda
Nybyggnad av 62 st. lägenheter i sex huskroppar.
JM AB

Bifrost, Mölndal
Nybyggnad av 11-vånings punkthus samt nybyggnad av lamellhus.
PEAB och Mölndalsbostäder AB

Bifrost, Mölndal
Förstudie och effektbehovsberäkning för påbyggnad och utbyggnad av bostadshus.
Mölndalsbostäder AB

Glöstorp
Nybyggnad av seniorbostäder
JM AB

Ekåsen, Sävedalen
Nybyggnad av 1- och 2-planshus
JM AB

Hansa Hus, Hedvigsholmen, Marstrand
3-planshus med 2 våningar för bostad samt ett plan för affärsverksamhet.
JM AB

Veberga Läge, Rönnäng, Tjörn
35 st. 1- och 2-plans bostadshus med fantastisk utsikt.
JM AB

Ängslyckan. Bostadshus i Kullavik
Nya 2-plans bostadshus i Bångsbo, Kullavik.
JM AB

Östra Sannegårdshamnen
Nybyggnation av 2 st. flerfamiljshus med 59 st lägenheter vid Sannegårdshamnen i Göteborg.
Riksbyggen

Miraplatsen, Sannegården
Nybyggnad av radhus
Riksbyggen

Utbildningslokaler

Programhandling för Nya Pedagogen, Göteborg
Bef. Lärarhögskolan i Mölndal flyttas till centrala Göteborg, ett projekt på ca 650 Milj. kr.
Göteborgs Universitet

Hjällboskolan, Göteborg
Renovering och ombyggnad av skola.
Göteborgs Stad, Lokalsekretariatet

Tångenskolan, Göteborg
Renovering och ombyggnad av skola.
Göteborgs Stad, Lokalsekretariatet

Bergums skola, Göteborg
Ny- och ombyggnad av skola.
Göteborgs Stad, Lokalsekretariatet

Gunnilse skola, Göteborg
Nybyggnad av skola.
Göteborgs Stad, Lokalsekretariatet

Hackspettsgatans förskola, Göteborg
Om- och tillbyggnad av förskola.
Göteborgs Stad, Lokalsekretariatet

Ytterby skola, Kungälv
Om- och tillbyggnad av skola.
Kungälvs Kommun

Nordmannaskolan, Kungälv
Om- och tillbyggnad av skola.
Kungälvs Kommun

Sinntorpsskolan, Mölndal
Om- och tillbyggnad av skola.
Mölndals Kommun

Kärna förskola, Kungälv
Nybyggnad av förskola.
Kungälvs Kommun

Hovåsskolan
Om- och tillbyggnad av skola.
Rams Elektriska AB, Lokalsekretariatet

Hovås särskola
Om- och tillbyggnad av skola.
Lokalsekretariatet

Nya Påvelundsskolan
Om- och tillbyggnad av skola.
Lokalsekretariatet

Vårdcentral, Solbräcke, Kungälv
Nybyggnad av vårdcentral, daghem och kontor.
Västra Sveriges El AB

Ledetskolan , Alafors
Om och tillbyggnad i flera etapper, projektering och kontroll.
Ale Kommun

Energi och industiprojekt

Projektering av allmän el i delar av anläggningen
Carl Broo, Hyltebruk

Samordningsansvarig för total projektdokumentation
av nytt kraftvärmeverk för SCA Packaging Munksund AB i Piteå. Biobränsleeldad ångpanna med 100 MW termisk effekt. Elgenerering 30 MW.
Vattenfall AB Energimarknad, Lars-Erik Larsson, Råcksta

Solvärmeprojekt i Kungälv
Ett solfångarfält på 10 000 m2 byggs i Kungälv, där energin som genereras läggs ut på Kungälvs fjärrvärmenät. Anläggningen skall generera ca fyra miljoner kilowattimmar per år. Detta är Europas största solvärmeanläggning.
Kungälv Energi AB, Thore Ekelind

Kungälvs fjärrvärmeverk, HVC Munkegärde
El- & Instrumentprojektering av nytt värmeverk för distribution av fjärrvärme till Kungälv.
Kungälv Energi AB, Thore Ekelind

Sogama, Energianläggning i La Coruna, Spanien
Basic design för el- och instrumentanläggningar. Ångpannor 2x75 MWt. Anläggningen skall förbränna sopor från Spanien och Portugal. Ett EU-miljöprojekt för att minska sopbergen i södra Europa.
Kvaerner Pulping AB, Roy Svantesson

Halmstad Värmeverk
Nybyggnad av biobränsleeldad panna för fjärrvärme.Projektering, montageuppföljning och drifttagning av el- och instrumentanläggningar.
Halmstad Energi AB, Peder Höörup

Utbyggnad av fjärrvärmeverk,
HVC Munkegärde i Kungälv. Projektering av el- och instrumentanläggningar.
Kungälv Energi AB, Thore Ekelind

Västerbyverket, Götene
Nybyggnad av biobränsleeldad energicentral för ång- och fjärrvärmeproduktion. till Arla och Götene samhälle. Projektering av el- och instrumentanläggningar.
Vattenfall AB Energimarknad, George Sfiris

Kraftvärmeverk för Gävle Energi AB
El & Instrument-projektering av nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk.
Kvaerner Pulping AB, Roy Svantesson

Projektering av Databuss-kabelnät
för nybyggda bostadsområden i Södra Sparrås, Norra Sparrås, Stålkullen Ytterby äng och Håltet. Kabelnät för styrningar och hantering av värmemängdsmätning etc.
Kungälv Energi AB, Thore Ekelind

Anläggning för fjärrkyla på Chalmers Tekniska Högskola
Göteborg Energi AB

Slite Bruk, Cementa AB, Gotland
PLC-system och styrskåp för styrning av process.
Kvaerner Pulping AB , Leif Thoren

Fjärrvärmecentral för Motala Energi AB
Projektering av El- & Instrumentanläggningar för biobränsleeldad fjärrvärmecentral.
Kvaerner Pulping AB, Roy Svantesson

Värmeverk för Kristinehamn Energi AB
Projektering av El- & Instrumentanläggningar för biobränsleeldat fjärrvärmeverk.
Kvaerner Pulping AB, Roy Svantesson

Fjärrvärmekulvert till Lindome
El & Instrumentprojektering.
Mölndal Energi AB, Stefan Andersson

Dokumentationsuppdrag

Samordningsansvarig för total projektdokumentation
av nytt kraftvärmeverk för SCA Packaging Munksund AB i Piteå. Biobränsleeldad ångpanna med 100 MW termisk effekt. Elgenerering 30 MW.
Vattenfall AB Energimarknad, Lars-Erik Larsson, Råcksta

Dokumentationsansvarig
för total dokumentation av fjärrvärmeverk HVC Munkegärde i Kungälv.
Kungälv Energi AB, Thore Ekelind

Dokumentationsansvarig
för kabelnät mellan Kungälvs fjärrvärmeabonnenter. Kontinuerlig uppdatering av nya
kablar, abonnenter, signaler etc.
Kungälv Energi AB, Thore Ekelind

Samordningsansvarig
för El- och Instrumentdokumentation.
Halmstad Energi AB, Peder Höörup

Kontinuerlig uppdatering
av el- tele- och datainstallation i Lear Corporations fabrik i Tanumshede.
Lear Corporation AB, Kjell Leandersson

Utredningar

Kungälvs fjärrvärmeverk, HVC Munkegärde
Övertonsstudier och utredning avseende befintligt elkraftsystem.
Kungälv Energi AB

Fjärrvärmesystem till Lindome
Utredning av elektriskt trycksäkringssystem för pumpstationer.
Mölndal Energi AB, Stefan Andersson

Sopförbränningsanläggning i Baldovie, Skottland
Övertonsstudier avseende elkraftsystemet i samarbete med Proper El AB.
Kvaerner Pulping AB, Roy Svantesson

Konstruktion av elektriskt säkerhetssystem för pannor och bränsletransportanläggning.
Kvaerner Pulping AB, Roy Svantesson

Hörsalsbyggnad för Länstyrelsen, 53:16 Kv. Residenset
Byggd tillsammans med ny ledningscentral, ihopbyggd med Residenset.
Statens fastighetsverk

NIKE. Kontor och lager
Nybyggnad av kontor och lager för NIKE på Hisingen, Göteborg.
Activ EL AB, Kent Severinsen

Polisflyget, Säve flygplats
Nybyggnad av hangar, kontor och utbildningslokaler för Polisens helikopterflyg i Göteborg.
Skanska AB / Activ El AB, Tommy Nicklasson

Besiktningar

Mölndal Stad 2010-2012

Göteborg stads förvaltningar
T.ex fastighetskontoret ca 100 st revisionsbesiktningar.
Lokalförvaltningen ca 80 st revisionsbesiktningar med bla skolor, daghem och förskolor.
Räddningstjänsten ca 20 st revisionsbesiktningar
Higab i Göteborg Entreprenadbesiktningar.

Ale kommun
30 st revisionsbesiktningar av skolor, föreningslokaler, förskolor.

CTH , Chalmers Högskola , Hörsalar , Fysikbyggnader Kemibyggnader , Skeppsbyggnader, Kraftcentraler
Akademiska Hus i GBG, Per Löveryd

Mölndals Stad har följande för – gymnasieskolor besiktigas under 2003-2006

Östergårdsskolan, Eklandaskolan, Almåsskolan, Sörgårdsskolan, Skånhällaskolan, Fässberggymnasiet, Eklanda förskola, Blåhuset ( Äldreboende), Förbovallen ( Idrottsarena )
Stadshuset i Mölndal.

Mölndal Stad
Anders Larsson, Johan Wirén

Mölndals Bostäder

Lackarebäckshemmet

Sörgårdshemmet

Lägenheter i Bifrost

Tidaholm Energi
Kungälv Energi AB, Lars Nilsson

Halmstad Energi & Miljö AB
Mats Berghem

NCC , Borås Energi & Miljö
Siim Varta

Kvaener Pulping, Ett antal leveras besiktningar av ställverk

Hotell

Grand Hotell Opera i Göteborg
Nytt hotell med 125 rum, restaurang och Spa anläggning.
Bohusläns Elektriska, Thomas Sander

Sjukhem, specialbostäder

Kaverös äldreboende
Nybyggnad av äldreboende om 96 lägenheter i Västra Frölunda. Projektet utförs mot Skanskas projektdatabas Pnet.
Skanska AB, Medichus, Ulrika Karlsson

Tandkliniken i Skintebo
Om- och tillbyggnad av tandvårdsklinik
Activ El AB, Kent Severinsen

Ekdalagården sjukhem
Ombyggnad av sjukhem
Härryda Kommun

Signeskulle äldreboende i Kungsbacka
Nybyggnad av äldreboende.
Skanska, Kungsbacka Kommun, Lars-Uno Johansson

Lindäng äldreboende i Skene
Ombyggnad av storkök
Marks kommun

Lackarebäckshemmet
Nybyggnad av äldreboende om 48 lägenheter samt ombyggnad av befintligt äldreboende.
Mölndalsbostäder AB

Lackarebäckshemmet
Ombyggnad av befintliga byggnader om ca 7000 m2.
Mölndalsbostäder AB

Sörgårdens äldreboende
Ombyggnad av äldreboende.
Mölndalsbostäder AB

Brogården äldreboende i Lindome
Om och tillbyggnad.
MölndalBostäder

Databasuppdrag

Konstruktion av databas för kabelnät mellan Kungälvs fjärrvärmeabonnenter
Kontinuerlig uppdatering av nya kablar, abonnenter, signaler etc.
Kungälv Energi AB

Sogama, Energianläggning i La Coruna, Spanien
Ansvarig för databas avseende El- och Instrumentanläggningar.
Kvaerner Pulping AB