Om företaget

Ett brett utbud av tjänster

Våra tjänster sträcker sig över ett brett spektrum, från rådgivning i belysningsteknik, till projektering av industrianläggningar och leverans av styrsystem. Vi utför även elrevisions och entrepenadbesiktningar.

Några av våra största projekt vi genomfört finns inom områden som energiteknik, miljöteknik och verkstadsindustri. Vårt mål är, oavsett projektets storlek, att dela med oss av vår kunskap och föra ett effektivt samarbete efter dina önskemål och alltid sträva efter de bästa lösningarna.

En kontaktperson och många specialister

Hos oss får du en kontaktperson som följer med genom hela projektet. På så sätt vet du alltid vem du ska vända dig till, vilket skapar trygghet och ett effektivt flöde i projektet.

Kraftfördelning och processkraft

Du som arbetar inom industri och kraftförsörjning ska inte bara ställa krav på riktig dimensionering och rätt teknik, utan också på att utrymmen och installationer har en bra layout. Vi har stor erfarenhet från dessa typer av anläggningar, både när det gäller kraftgenerering och styrning av elkraftsystem.

Teknik på hög nivå

Instrumentteknik handlar ofta om finlir där temperatur, tryck och flöde skall fungera tillsammans på ett sofistikerat sätt. Vi ritar och konstruerar system som styr blandningen av luft, vatten och bränsle i exempelvis hetvattenpannor. För energibranschen har vi genomfört många stora projekt, bland annat när det gäller konstruktionen av elsystem inom förbränningsanläggningar.

Även automation handlar om finjustering. Vi upprättar funktionsschema och styrunderlag för programmering samt programmerar anläggningar inom främst industrin.

Det intelligenta kontoret

Med hjälp av rätt belysning och intelligent styrning kan vi tillsammans med dig skapa en trivsam miljö och sänka din energiförbrukning. Ny teknik inom tele och data gör att vi kan integrera system för belysning, värme, ventilation och larm.

Kontroll och dokumentation

Under projektets gång åtar vi oss montagekontroll för att säkerställa att slutresultatet följer gällande regler och de överenskommelser som vi gjort med dig. Vi dokumenterar både nya och befintliga anläggningar samt håller dokumentationen uppdaterad. Vi lägger upp budgetar, hjälper dig att beräkna projektkostnader och kan även föreslå lösningar baserade på dina egna kostnadskalkyler.